KONFERENCJA

14-16 września 2022 r.

 

pod Patronatem:

                                               

 

Zmiany w systemie egzaminowania kandydatów na maszynistów, nabywania kwalifikacji zawodowych w zawodach kolejowych oraz technice prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Warszawie | ul. Thomasa Edisona 2 | 04-510 Warszawa

Część I konferencji
Dzień pierwszy – 14.09.2022 r.

 • 9:30 – 10.00 – rejestracja uczestników konferencji
 • 10:00 – 10.15 – rozpoczęcie konferencji, przemowa organizatora – Pan Michał Kucharski – Członek Zarządu „CS Natura Tour” sp. z o.o.
 • 10:15 – 10:30 – przemówienie – Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu
 • 10:30 – 11.30 – omówienie wprowadzonych ustawą z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym nowych zasad przeprowadzania egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty oraz przepisów wykonawczych – Pan Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • 11:30 – 11.45 – przerwa kawowa
 • 11:45 – 12.30 – prezentacja Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urzędu Transportu Kolejowego – Pan Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • 12:30 – 13:10 – obiad
 • 13:10 – 14.10 – omówienie utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe oraz przepisów wykonawczych – Pan Piotr Combik – Dyrektor i Pan Adam Łagoda – Zastępca Dyrektora – Departament Personelu i Przepisów Urzędu Transportu Kolejowego
 • 14:10 – 14.30 – przerwa kawowa
 • 14:30 – 16:00 – sesja pytań uczestników do prelegentów – Pan Piotr Combik – Dyrektor i Pan Adam Łagoda – Zastępca Dyrektora – Departament Personelu i Przepisów Urzędu Transportu Kolejowego
 • 16:00 – 16:10 – zakończenie pierwszego dnia konferencji

Część II konferencji
Dzień drugi – 15.09.2022 r.

 • 8:30 – 9.00 – rejestracja uczestników konferencji
 • 9:00 – 9.10 – rozpoczęcie konferencji, przemowa organizatora – Pan Marcin Sankowski – Dyrektor Biura Usług Szkoleniowych „CS Natura Tour” sp. z o.o.
 • 9:10 – 10.10 – omówienie wybranych zagadnień dotyczących sygnalizacji kolejowej na podstawie Instrukcji PKP PLK S.A. Ie-1 – Pan Adam Kuta – prelegent
 • 10:10 – 10.20 – przerwa kawowa
 • 10:20 – 11.10 – omówienie zmian w Instrukcji PKP PLK S.A. Ie-1 o sygnalizacji kolejowej
  i ich interpretacja, sesja pytań uczestników do prowadzącego zajęcia – Pan Adam Kuta – prelegent
 • 11:10 – 11.20 – przerwa kawowa
 • 11:20 – 12.30 – omówienie zmian w Instrukcji PKP PLK S.A. Ie-1 o sygnalizacji kolejowej
  i ich interpretacja, sesja pytań uczestników do prowadzącego zajęcia – Pan Adam Kuta – prelegent
 • 12:30 – 13.00 – obiad
 • 13:00 – 14.30 – omówienie wybranych zagadnień dotyczących techniki prowadzenia ruchu kolejowego oraz zmian w Instrukcji PKP PLK S.A. Ir-1, sesja pytań uczestników do prowadzącego zajęcia – Pan Adam Kuta – prelegent
 • 14:30 – 14.40 – przerwa kawowa
 • 14:40 – 16.10 – regulacje ustawy o transporcie kolejowym oraz przepisów wykonawczych dotyczące kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych – Pan Adam Tucki – prelegent
 • 16:10 – 16.20 – przerwa kawowa
 • 16:20 – 17.50 – szkolenie i egzaminowanie w zakresie licencji maszynisty i świadectwa maszynisty
  w aspekcie przewidywanych zmian wprowadzanych od 01.01.2023 r. – zagadnienia praktyczne – Pan Adam Tucki – prelegent
 • 17:50 – 18.00 – zakończenie drugiego dnia konferencji

Dzień trzeci – 16.09.2022 r.

 • 8:30 – 9.00 – rejestracja uczestników konferencji
 • 9:00 – 9.10 – rozpoczęcie konferencji, przemowa organizatora – Pan Marcin Sankowski – Dyrektor Biura Usług Szkoleniowych „CS Natura Tour” sp. z o.o.
 • 9:10 – 11.40 – omówienie Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 – Ir-1a i Ir-1b – Pan Jarosław Szałajda – prelegent
 • 11:40 – 11.50 – przerwa kawowa
 • 11:50 – 13.20 – omówienie zasad prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ ETCS poziomu 1 i 2 – przykłady praktyczne, konwersatorium – Pan Jarosław Szałajda – prelegent
 • 13:20 – 14.00 – obiad
 • 14:00 – 15.30 – sesja pytań uczestników do prowadzącego zajęcia – Pan Jarosław Szałajda – prelegent
 • 15:30 – 16:00 – zakończenie konferencji

OFERTA CENOWA

Pakiet I Uczestnictwo w konferencji – część I – dzień pierwszy – 14.09.2022 r. – 950.00 zł

Pakiet II Uczestnictwo w konferencji – część II – dzień drugi i trzeci – 15-16.09.2022 r. 1 290,00 zł

Pakiet III Uczestnictwo w konferencji – część I i II – dzień pierwszy, drugi i trzeci – 2 100,00 zł

Pakiet IV – Uczestnictwo w konferencji –  dzień pierwszy i drugi – 1 600,00 zł
do ww. cen doliczamy podatek 23% VAT

Powyższe ceny zawierają:

 • Całodzienne przerwy kawowe
 • Obiady dwudaniowe w restauracji Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego
 • Materiały szkoleniowe

Dodatkowe informacje:
„CS Natura Tour” Sp. z o.o. oferuje uczestnikom konferencji noclegi ze śniadaniem w cenie:

 • pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania – 159,00 zł brutto
 • pokój dwuosobowy – 189,00 zł brutto
  dodatkowo istnieje możliwość wykupienia kolacji w cenie 25,00 zł brutto po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji.
  Rezerwacja noclegu pod numerem telefonu/e-mail: tel. (+48) 784 967 869 | e-mail:  ckswarszawa@naturatour.pl
 • Uczestnikom konferencji oferujemy możliwość odbycia jazdy symulatorem lokomotywy et22 w cenie 200,00 zł brutto za godzinę indywidualnej jazdy.
  Rezerwacja pod numerem tel. (+48) 504 368 966| e-mail: symulatory@naturatour.pl

Kontakt do organizatora konferencji:
Biuro Usług Szkoleniowych „CS Natura Tour” sp. z o.o.
tel. (+48) 604 591 792 | e-mail: m.bartosiewicz@naturatour.pl 

formularz kontaktowy

  * Akceptuję

  politykę prywatności